T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Sincan İlçe Halk Kütüphanesi

Sincan Hakkında

"Şen, canlı i̇nsanların yurdu" anlamına gelen Sincan, tarihî İpek Yolu’na yakındır. Daha önce yapılan bu araştırmalarla beraber, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Anadolu Medeniyetleri Müzesi tarafından Sincan ve köylerinde yüzey araştırmaları yapılmış ve buradaki ilk yerleşimin milattan önce 5500’lü yıllara yani Kalkolitik Çağ’a kadar gittiğini tespit edilmiştir. Sincan’da Genç Roma ve Erken Bizans Dönemi kaya yerleşimleri ortaya çıkmıştır. Esenler köyünde aslan heykeli, üzüm tekneleri, İncilik köyünde bulunan küp ve sütunlar ile Saraycık köyündeki aslan heykeli, Yenikent Kesiktaş’taki kaya oluşumu mezar ve mağaralar bu dönem eserlerindendir. Sincan ve köyleri Osmanlı Dönemi’nde küçük tipik Anadolu köyleridir. Dolayısıyla günümüze kadar ulaşabilecek mimari ve sanat değeri olan eserler çok fazla değildir. Sincan ve köylerine ait tarihî bilgileri, eski eserlerden çok yazılı kaynaklardan; Osmanlı kronikleri, tahrir defterleri, evkaf defterleri gibi arşiv defterlerinden elde edilmiştir.

Sincan’ın kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber 17. yüzyıl arşiv kayıtlarında Sincan köyünün adına rastlanmaktadır. 26 Haziran 1926 yılında yürürlüğe giren 404 sayılı kanunla Polatlı ilçesi kurulmuştur. Zir köyü ise bucak yapılmıştır. Sincan ise buraya bağlanmıştır. Daha sonra Etimesgut 1928’de bucak olunca Sincan köyü Etimesgut’a bağlanmıştır. Yurt dışından gelen (Romanya ve Bulgaristan) göçmenlerle, 1950 yılında nüfusu 1.258’e ulaşmıştır.

Sincan’a 100 hanelik Romanya Köseabdi’den göçmenler getirilmiştir. Bunlar Sincan’a gelirken lale soğanları ile birlikte gelmişlerdir. Bu nedenle de Sincan denildiğinde öncelikle akla lale ve lale bahçeleri gelmektedir. Soydaşlarımızın buraya yerleştirilmeleri ile tipik bir göçmen köyü görünümünü alan Sincan, İstanbul -Ankara tren yolu ile Ankara-Ayaş devlet karayolu üzerinde olması nedeniyle kısa zamanda hızlı bir şekilde gelişmiş, 1956 yılında bucak merkezi hâline getirilmiş, aynı yıl merkezde belediye teşkilatı kurulmuştur.

Nüfusu hızla artan Sincan bucağı 30 Kasım 1983 tarihinde çıkartılan 2963 sayılı kanunla ilçe haline getirilmiş, daha sonra da 8 Mart 1988 tarih ve 88/12721 sayılı bakanlar kurulu kararıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine alınmıştır.

Ankara Sanayi ve Ticaret Odası tarafından kurulmuş olan Organize Sanayi Bölgesi Sincan’ da bulunmaktadır.